Helsingin vaurautta pitää käyttää sote-palveluiden parantamiseen

26.10.2017

Pormestari Vapaavuoren ehdotus veronalennuksesta viestii siitä, että Helsingin taloudellinen tilanne on hyvä. Nyt onkin erinomainen tilaisuus käyttää rahaa sosiaali- ja terveyspalveluiden vahvistamiseen.

Tällä hetkellä perheneuvolan hoitoon on pahimmillaan yli puolen vuoden jonot, eikä kouluterveydenhuollossa ehditä kiireen vuoksi tehdä kaikkia terveystarkastuksia. Melko pienelläkin rahalla voitaisiin saada nämä palvelut hyvin toimiviksi. Jos vanhemmat saavat helposti tukea jo ensimmäisten vaikeuksien ilmaannuttua, tuottaa se myöhemmin säästöjä esimerkiksi lastensuojelussa ja psykiatrisessa hoidossa.

Samoin erityisen vaikeassa asemassa olevien helsinkiläisten selviytymistä voitaisiin tukea melko pieninkin kustannuksin sosiaalityötä vahvistamalla. Jalkautuva sosiaalityö on tehokas keino auttaa vaikeimmin syrjäytettyjä ihmisiä.

Kipeimmin lisää henkilökuntaa tarvitaan vanhustenhoidossa. Tarkastuslautakunnan arviointiraportin mukaan kotihoidossa ei pystytä riittävästi vastaamaan ikääntyneiden asiakkaiden tarpeisiin ja palveluasumispaikan saaminen on vaikeaa silloin, kun sitä tarvitaan. Onkin välttämätöntä lisätä kotihoidon resursseja sekä helpottaa palveluasumiseen pääsyä tarvittaessa, jotta vanhusten oikeus arvokkaaseen elämään toteutuu.

Pormestarin budjettiehdotuksessa suunta on päinvastainen, ja sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta ehdotus on karua luettavaa. Sosiaali- ja terveystoimen rahoista pormestari ehdottaa leikattavaksi noin prosentin asukasta kohti, mikä tarkoittaa yhä tiukempaa vyönkiristystä. Vanhusten ympärivuorokautisten hoitopaikkojen määrä ei kasva, vaikka ikääntyneiden määrä lisääntyy.

On välttämätöntä korjata budjettiehdotusta siten, että hyvinvointipalvelut otetaan siinä paremmin huomioon. Hyvät perheiden, työikäisten ja vanhusten palvelut parantavat helsinkiläisten elämän laatua paljon enemmän kuin puolen prosenttiyksikön veronalennus.