Budjetin kulmakivi ovat hyvät palvelut

15.11.2017

(Vasemmistoliiton ryhmäpuhe kaupunginvaltuustossa 15.11.2017 budjetin käsittelyn yhteydessä.)

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Meidän päättäjien tärkein tehtävä on lisätä kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta ja luoda jokaiselle tasa-arvoiset edellytykset hyvään elämään. Pohjana tälle on koulutus, jossa kaikkia lapsia autetaan pääsemään samalle viivalle taustastaan tai lahjakkuudestaan riippumatta. Yhtä lailla tärkeä on vahva turvaverkko, josta jokainen voi saada avun, kun omat voimat eivät riitä selviytymiseen. Siksi budjetin valmistelun kulmakivi on hyvien palveluiden turvaaminen.

Koulutukseen ja kasvatukseen ohjataan tässä budjetissa kiitettävästi rahaa. Sitä myös tarvitaan, koska lapsia tulee kovaa vauhtia lisää, mikä toki on ilo. Lapset ansaitsevat vain parasta. Heidän kuljettamisensa toiselle puolelle kaupunkia päivähoitoon tai ahtaminen ylisuuriin ryhmiin ei ole inhimillistä. Siksi pitää nopeasti tarttua haasteeseen löytää tilat tarpeeksi monille uusille päiväkotipaikoille. Täytyy myös huolehtia, että tutut ja turvalliset aikuiset hoitavat lapsia silloinkin, kun joku ryhmästä sairastaa.

Tärkeää on, että budjettineuvotteluissa sovittiin positiivisen diskriminaation rahoituksen lisäämisestä kasvatuksessa ja koulutuksessa. Vasemmistoliiton ehdotuksesta sovittiin myös selvityksestä, miten erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukitoimet toteutuvat. Tässä on tärkeää kuulla huolella niin oppilaiden, vanhempien kuin opettajienkin kokemuksia. Tavoitteeksi ei riitä, että oppilaat pusketaan rimaa hipoen peruskoulun läpi. Sen sijaan erityisoppilaita pitää auttaa saamaan koko oppimispotentiaalinsa käyttöön ja tarjota hyvä pohja selviytyä työelämässä. Erilaisten lasten opettaminen yhdessä on hyvä tavoite, mutta erityisluokkien vähentäminen ei saa olla itsetarkoitus, vaan työtä pitää tehdä lasten tarpeet edellä.

Hyvät valtuutetut,

Vasemmistoliiton suurin huoli tästä budjetista on liittynyt sosiaali- ja terveyspalveluihin. Pormestarin ehdotuksessa niihin olisi tehty suorastaan häpeällisen rajut leikkaukset. Meidän tärkein tavoitteemme budjettineuvotteluissa olikin saada lisää rahaa sote-palveluihin, ja tässä myös onnistuttiin.

Toisin kuin viime valtuustokaudella, tämä budjetti ei leikkaa merkittävästi sote-palveluiden rahoituksesta asukasta kohti. Olemme iloisia tästä suunnanmuutoksesta. Tämä budjetti antaakin täydet mahdollisuudet jatkaa hyvää työtä, jota sosiaali- ja terveystoimialalla tehdään. Tuottavuuden parantuessa jää jonkin verran rahaa myös palveluiden kehittämiseen paremmiksi. Esimerkiksi neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon vahvistaminen, perheneuvoloiden jonojen purkaminen ja jalkautuvan sosiaalityön kehittäminen ovat meille tärkeitä tavoitteita, joista budjettineuvotteluissa sovittiin.

Silti olisi naiivia väittää, että tämä budjetti korjaisi Helsingin ongelmat. Erityisesti vanhustenhoidossa on hälyttäviä puutteita, jotka vaarantavat vanhusten ihmisoikeuksien toteutumista. Kotihoidon vahvistamiseen ohjataan nyt jonkin verran lisää rahaa, mutta jos olisimme yksin päättämässä budjetista, vanhustenhoitoon satsattaisiin huomattavasti enemmän. Hienoa silti on, että budjettineuvotteluissa päätettiin selvittää, miten ikäihmisten ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyä voidaan parantaa. Selvityksen pitää johtaa myös tekoihin. Me aiomme kamppailla hyvän vanhustenhoidon puolesta koko valtuustokauden ajan.

Viime valtuustokaudella kovia palveluiden leikkauksia perusteltiin talouden ongelmilla. Irvokasta on, että nyt Helsingillä yhtäkkiä on varaa alentaa ennestäänkin matalaa veroprosenttia. Tämä osoittaa, että leikkaukset eivät olisi olleet tarpeen, vaan syyt niihin ovat olleet ideologisia. Kokoomuksen ehdotuksesta tehty veronalennus ei toki ole vastuullisinta mahdollista talouspolitiikkaa, emmekä me olisi sitä toivoneet. Veroprosentti ei ollut kuitenkaan vasemmistoliitolle kynnyskysymys budjettisovun hyväksymisessä toisin kuin sote-palveluiden leikkaukset olisivat olleet.

Hyvät valtuutetut,

Olemme iloisia, että budjettineuvotteluissa sovittiin lisärahoituksesta päästövähennysohjelman valmisteluun, luonnonsuojeluohjelman toimeenpanoon ja kevyen liikenteen väyliin. Erityisen hienoa on, että muut ryhmät suostuivat vasemmistoliiton ehdotukseen kaupunkipyörien laajentamisesta koko kaupunkiin vuoteen -19 mennessä. Kyse on paitsi pyöräilyn edistämisestä myös kaupunginosien välisestä yhdenvertaisuudesta. Myllypuron tai Malminkartanon asukkaalle sujuva liikkuminen on yhtä tärkeää kuin kantakaupunkilaisille. On turha puhua kauniita korulauseita alueellisen eriarvoisuuden ehkäisemisestä, ellemme arkisissa asioissa huolehdi kaikkien kaupunginosien kehittämisestä, oli sitten kyse kulttuurista, palveluista, liikuntapaikoista tai vaikkapa polkupyöristä.

Eriarvoisuuden ehkäiseminen on yksi valtuustostrategian tärkeimmistä tavoitteista. Tämän budjetin valmistelu osoitti, että se ei tule osaksi budjettia itsestään, vaan siihen liittyviä toimenpiteitä ja rahoitusta piti budjettineuvotteluissa vaatia.

Tähän työhön me vasemmistoliiton valtuustoryhmässä olemme valmiita jatkossakin. Toivomme että muut ryhmät sitoutuvat samaan.