Kunnon palkka vaativasta työstä!

24.3.2018

(Puhe Ei leikkirahaa -mielenosoituksessa Narinkkatorilla 24.3.2018.)

Päiväkodeissa tehdään äärimmäisen tärkeää ja vaativaa työtä. Tiedämme, että varhaiskasvatus vaikuttaa suuresti sekä sosiaaliseen kasvuun että koko koulupolkuun. Tämä on mahdollista, koska päiväkodeissa työskentelee kovan luokan ammattilaisia.

On ristiriitaista, että meillä on yhä enemmän tietoa ja ymmärrystä varhaiskasvatuksen merkityksestä, yhä enemmän puhutaan varhaisesta tuesta ja varhaisesta puuttumisesta, mutta tämä ymmärrys ei näy työntekijöiden palkoissa eikä työolosuhteissa.

Lastentarhanopettajan työ on vaativaa asiantuntijatyötä, joka vaatii paitsi vahvaa pedagogista osaamista myös sataprosenttista läsnäoloa, herkkyyttä ja ihmisenä olemista joka hetki. Tästä työstä pitää maksaa kunnollinen korvaus.

Pitää myös huolehtia kunnollisista työolosuhteista, jotta varhaiskasvatuksen ammattilaiset voivat tehdä työtään hyvin. Helsinki on tehnyt viisaasti eikä ole kasvattanut ryhmäkokoja. Liian usein päiväkodeissa eletään kuitenkin poikkeustilanteessa. Aikuisia siirrellään ryhmästä toiseen, jotta mitoituksissa pysytään

Lapsilla pitää olla oikeus tuttuihin ja turvallisiin aikuisiin silloinkin, kun joku sairastaa. Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla taas pitää olla mahdollisuus tehdä suunnitelmallista kasvatustyötä omassa ryhmässään. Siksi päiväkoteihin tarvitaan tarpeeksi pysyvää varahenkilöstöä. Meidän ei pidä heittää lastentarhanopettajien osaamista hukkaan sillä, että arjesta tehdään liian pirstaleista suunnitelmallisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen.

Lastentarhanopettajien palkkaus liittyy paljon laajempaan kysymykseen. Paitsi lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat, myös monet muut naisvaltaiset alat ovat palkkakuopassa. Monilla kaupungin työntekijöillä palkka on niin pieni, ettei se riitä kunnolla elämiseen Helsingissä tai ei vastaa koulutusta ja työn vaativuutta. Tarvitaankin ohjelma palkkojen korjaamiseksi kautta linjan niin, että kaikkien työntekijöiden palkat vastaavat työn vaativuutta ja riittävät elämiseen.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmästä kaupunginvaltuutettu Petra Malin on tehnyt talousarvioaloitteen naisvaltaisten alojen palkkatason nostamiseksi. Aloitteessa vaaditaan, että palkkakuopassa olevien naisvaltaisten alojen palkkausta korotetaan vaativuutta vastaavaksi, ja talousarvioon varataan sitä varten tarvittavat rahat.

Samalla kun huolehdimme kunnollisista palkoista, pitää huolehtia siitä, että julkista päivähoitoa ei alisteta yritysten voitontavoittelulle. Tämä vaara on, jos pulaa julkisista päivähoitopaikoista lähdetään palkkaamaan esimerkiksi palvelusetelillä. Yksityisellä sektorilla lastentarhanopettajien palkat ovat pienempiä kuin julkisella. Jos varhaiskasvatuksella tehdään voittoa tuottavaa bisnestä, syntyy paine painaa palkkoja alaspäin ja tinkiä työskentelyolosuhteista. Siksi meidän pitää huolehtia siitä, että kaupungin omissa päiväkodeissa on tarpeeksi paikkoja kaikille lapsille.

Kiitos kaikille mielenosoitukseen osallistujille ja Ei leikkirahaa -kansanliikkeen aktiiveille! Tasa-arvo ei synny itsestään, vaan sen eteen pitää tehdä töitä. Jatketaan työtä tasa-arvon ja oikeudenmukaisen palkkauksen eteen!