Valvottu pistotila olisi inhimillistä huumepolitiikkaa

7.11.2018

(Puheenvuoro kaupunginvaltuustossa 7.11.2018, kun valtuusto keskusteli Kati Juvan aloitetta valvotuista huumeidenkäyttötiloista.)

Arvoisa puheenjohtaja,

Haluaisin kiittää Kati Juvaa hyvästä aloitteesta.

Ydinkysymys tässä keskustelussa on, näemmekö huumeiden käyttäjät ensisijaisesti sairaina vai rikollisina. Valvottu pistotila olisi askel inhimillisemmän huumepolitiikan suuntaan.

En pidä siitä, että joissain puheenvuoroissa on asetettu vastakkain toisaalta ennaltaehkäisy ja perheiden palvelut, toisaalta päihdehaittoja vähentävä työ. Totta kai meidän pitää tehdä parhaamme, jotta ehkäisemme ongelmia ja tuemme lasten kasvua hyvään aikuisuuteen.

Kuitenkin samalla pitää tunnustaa, että yhteiskunta ei ole täydellinen. Meillä on sosiaalisia ongelmia, joita ei ratkaista kontrollilla ja lainvalvonnalla.

Pistotilaa käyttäisivät yhteiskunnan marginaalissa olevat ihmiset, jotka ovat erittäin huono-osaisia ja joiden luottamus viranomaisiin ja kyky hallita omaa elämäänsä on heikko. Useinkaan ei ole kyse tilanteista, joissa ihminen pystyisi vapaasti tekemään valintoja ja muuttamaan tilannettaan. Moralisoinnilla ja laista puhumisella ei auteta näitä ihmisiä.

Valvottu pistotila voi vähentää huumeiden käytön haittoja. Parhaassa tapauksessa se voi vahvistaa yhteiskunnan marginaalissa olevien ihmisten luottamusta auttajiin ja lisätä hakeutumista hoitoon.

Tästä kysymyksestä ei pidä tehdä vastakkainasettelua huumeiden käyttäjien ja muiden välillä. Pikemminkin pistotila olisi win-win-ratkaisu. Se hyödyttäisi pistohuumeiden käyttäjiä mutta samalla parantaisi yleistä järjestystä ja turvallisuutta, kun huumeiden käyttö julkisilla paikoilla vähenisi.

Kannatan lämpimästi valvotun huumeiden pistotilan selvittämistä.