Vanhustenhoito kertoo yhteiskunnan inhimillisyydestä

26.9.2019

(Puheenvuoro valtuustossa 25.9.2019, kun käsiteltiin vasemmistoliiton ryhmäaloitetta vanhustenhoidon parantamiseksi.)

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Vanhustenhoito on hyvä mittari yhteiskunnan inhimillisyydelle.

Vanhuksia ei hoideta siksi, että he tekisivät tuottavaa työtä nyt tai tulevaisuudessa. Hyvän vanhustenhoidon syy on, että ymmärrämme jokaisen ihmisen ihmisarvon merkityksen ja kunnioitamme sitä.

Helsingin vanhustenhoito on mittari Helsingin inhimillisyydelle. Se kertoo myös meidän päättäjien inhimillisyydestä, siitä miten paljon ihmisarvo painaa meidän vaa’assamme.

Valitettavasti me emme nyt pääse kovin korkealle tällä mittarilla. Tiedämme, että vanhustenhoito on kriisissä. Tämän vuoden aikana olemme toistuvasti lukeneet laiminlyönneistä vanhustenhoidossa. Uskon, että monet tässä salissa ovat kuulleet ahdistaviakin tarinoita siitä, miten riittävää hoitoa ei ole pystytty tarjoamaan.

Emme pysty ratkaisemaan tilannetta millään yhdellä keinolla. Tarvitaan kotihoitoa, päivätoimintaa, palveluasumista, kuntoutusta, eri ihmisten tilanteisiin sovitettuja erilaisia palveluita. Tarvitaan ammattitaitoa, hyvää johtamista, myötätuntoa, välittämistä ja rahaa.

Vasemmistoliiton ryhmäaloitteessa olemme nostaneet esille joitain keskeisiä asioita, joihin voidaan vaikuttaa poliittisessa päätöksenteossa.

Ensinnäkin pitää olla tarjolla tarpeeksi hoitoa ja apua. Esimerkiksi palveluasumiseen pääseminen on pitkään ollut liian vaikeaa. Olen todella iloinen siitä, että kaupunginhallitus ja sosiaali- ja terveyslautakunta ovat ottaneet tämän aloitteen käsittelyn yhteydessä kantaa, että tarjolla pitää olla tarpeeksi palveluasumista ja tarpeeksi päivätoimintaa.

Toiseksi meillä pitää olla niin kotihoidossa kuin palveluasumisessakin tarpeeksi työntekijöitä, jotta hoito on laadultaan hyvää.

Riittävä hoito ja riittävän hyvä hoito vaativat rahaa. Siksi vanhusten palvelut tulee olemaan tärkeä kysymys budjettikäsittelyssä. Toivon, että kaupunginhallituksen kannanotot eivät jää kauniiksi ajatuksiksi, vaan valtuuston inhimillisyys kantaa myös silloin, kun pitää tehdä päätöksiä rahasta.

Kuitenkaan kysymys ei ole yksistään rahasta. Viime keväänä uutisiin nousi ikäviä esimerkkejä laiminlyönneistä ja suoranaisista väärinkäytöksistä vanhusten asumisessa. Ongelmia voi olla niin julkisissa yksiköissä kuin ostopalvelupaikoissa. Kuitenkin kaupungin omissa yksiköissä laadun kehittäminen on sikäli helpompaa, että voimme tehdä sitä itse eikä laadun vaatiminen perustu pelkästään sopimusjuridiikkaan. Ostopalveluissa haaste on, että yritysten ainoa motiivi ei ole huolehtia inhimillisyydestä vaan niiden tehtävä on myös tuottaa voittoa.

Siksi tarpeeksi laaja ja vahva verkko kaupungin omia palveluasumisen yksiköitä on hyvä perusta sille, että pystymme tarjoamaan hyvää hoitoa. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitääkin tärkeänä, että tehdään päätöksiä investoida omiin vanhusten palveluasumispaikkoihin.

Toki meillä varmasti tulee olemaan jatkossakin ostopalvelua. Ostopalveluissa pitää kiinnittää ihan erityistä huomiota laadun varmistamiseen. Siksi teen ponsiesityksen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta tulevissa ympärivuorokautisen hoidon hankinnoissa
– tarkistaa kilpailutuskriteereitä siten, että laatu korostuu niissä nykyistä vahvemmin
– varmistaa riittävät keinot puuttua laiminlyönteihin.”

[Valtuusto hyväksyi ponsiesityksen äänin 67–1.]