Perheneuvolaan pitää päästä nopeasti

11.3.2020

Jätin tänään kaupunginvaltuustossa seuraavan aloitteen:

Talousarvioaloite perheneuvoloiden työn vahvistamiseksi

Perheneuvoloilla on tärkeä tehtävä lasten ja nuorten terveen kasvun edistämisessä sekä vanhempien tukemisessa. Kyse on matalan kynnyksen tuesta perheille: apua voi saada ilman lähetettä, kun vanhemmat kokevat haasteita kasvatustyössään. Helposti saatavilla oleva tuki perheille on äärimmäisen tärkeä keino ehkäistä vakavampia lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmia.

Viime vuosina Helsingissä jonot perheneuvoloihin ovat ajoittain olleet kohtuuttoman pitkät. Ensikäyntiä on voinut joutua odottamaan viikkoja. Lyhyen arviojakson jälkeen perhe voi vielä joutua jonottamaan varsinaista hoitoa, jos pitkäaikainen työskentely arvioidaan tarpeelliseksi.

Mielenterveyttä tukeva työ on tehokkainta silloin, kun ongelmiin pystytään tarttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vaikeuksien ratkominen on helpointa, jos perheet voivat saada apua heti niiden ilmaannuttua, ennen kuin haasteet ovat kasvaneet suuremmiksi. Siksi onkin vakavampien mielenterveyden ongelmien ehkäisemisen kannalta ensiarvoisen tärkeää, että tukea vanhemmuuteen on tarjolla nopeasti ja ilman jonotusta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että perheneuvolaan tulee päästä kaikilla alueilla kahden viikon sisällä yhteydenotosta. Lisäksi arviointijakson jälkeen hoidon tulee jatkua ilman odotusta, ellei taukoon ennen hoitoa ole perheen tilanteeseen liittyvää perusteltua syytä. Esitämme, että talousarvioon 2020 varataan riittävä määräraha perheneuvolan vakanssien lisäämiseksi, jotta tämä tavoite voidaan saavuttaa.