Raaseporin sairaalan yhteispäivystys pitää säilyttää

5.4.2020

Huomenna 6.4. HUS:n hallitus tekee tärkeän päätöksen Raaseporin sairaalan kohtalosta. Hallitukselle esitetään, että yhteispäivystyksestä luopumista alettaisiin valmistella ja haettaisiin STM:ltä poikkeuslupaa ylläpitää Raaseporissa sen sijaan yleislääkäritasoista yöpäivystystä.

Esitys yhteispäivystyksen lakkauttamiseksi on sikäli erikoinen, että se on ristiriidassa asiaa selvittäneen virkamiestyöryhmän johtopäätösten, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnan, alueen kuntien näkemysten ja henkilöstöjärjestöjen kannanottojen kanssa. Olen perehtynyt huolella asiasta tehtyihin selvityksiin ja kannanottoihin, ja oman näkemykseni mukaan yhteispäivystyksestä Raaseporissa ei pidä luopua.

Yhteispäivystyksen lakkauttamisessa kyse on paljon laajemmasta asiasta kuin siitä, löytyykö Raaseporista tulevaisuudessakin yöaikaan päivystävä anestesiologi, kirurgi ja sisätautilääkäri. Lain mukaan leikkauksia nukutuksessa saa tehdä vain sellaisessa sairaalassa, jossa on ympärivuorokautinen yhteispäivystys. Yhteispäivystyksen lakkaaminen tarkoittaisi siis, että suuri osa leikkauksista jouduttaisiin siirtämään Raaseporista Lohjan sairaalaan.

Myös osa osastopaikoista saattaisi siirtyä muualle, koska potilaita tulee osastolle päivystyksen kautta. Siksi sinänsä pieneltä muutokselta vaikuttava erikoislääkärien poistuminen päivystyksestä voisi johtaa isoihin muutoksiin sairaalan muussa toiminnassa ja palveluiden vähenemiseen alueella. Ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen lakkaaminen vaikuttaisi myös ensihoidon mahdollisuuksiin ja heikentäisi valmiutta alueella esimerkiksi onnettomuustilanteissa.

Ihmisillä pitää olla oikeus sairaanhoitoon mahdollisimman lähellä kotiaan. Terveyspalvelut voivat myös vaikuttaa ihmisten päätöksiin asuinpaikastaan. Siksi on tärkeää, että etäisyyttä sairaanhoitoon ei kasvateta Länsi-Uudellamaalla, jossa asukkaita on suhteellisen paljon. Pahimmillaan sairaalan toimintojen alasajo voisi vaikuttaa alueen elinvoimaan ylipäänsä.

Toinen tärkeä näkökulma Raaseporin sairaalan merkitykseen on ruotsin kieli. Länsi-Uudenmaa on kaksikielinen alue, jonka enemmistökieli on ruotsi. Raaseporin sairaalassa oikeus hoitoon kummallakin kotimaisella kielellä on siksi toteutunut hyvin, kun muilla alueilla ruotsinkielisen palvelun varmistaminen on haastavampaa. Virkamiestyöryhmän raportissa ehdotetaankin, että Raasepori toimisi osaamiskeskuksena, jossa opetusta ja työharjoittelua olisi mahdollista tehdä ruotsiksi.

Yhteispäivystyksen lakkauttamista on perusteltu sillä, että on tuottanut suuria vaikeuksia löytää Raaseporiin erikoislääkäreitä päivystämään. Kiistatta näin on. Herää kuitenkin kysymys, ratkeaisivatko rekrytointiongelmat yhteispäivystyksen lopettamiseen.

Yhtenä syynä rekrytointiongelmiin voi olla, että työtä päivystyksissä on vähän eikä sitä koeta ammatillisesti mielekkääksi. Jos toiminnot Raaseporissa supistuvat entisestään, miten se vaikuttaa muiden lääkärien työn mielekkyyteen ja kiinnostukseen työskennellä alueella? On esitetty huolta, että leikkaustoiminnan supistuminen voisi hankaloittaa erikoislääkärien rekrytointia poliklinikoille tai jopa yleislääkärien saatavuutta.

Sote-uudistusta valmistellaan parhaillaan, ja mahdollisesti lähivuosina Länsi-Uudenmaan sairaanhoito siirtyy uuden maakunnan vastuulle. Maakunnan tehtävänä on silloin huolehtia sosiaali -ja terveyspalveluiden sovittamisesta yhteen. Jotta tavoitteissa onnistuttaisiin, pitää maakunnalla olla vapautta päättää palveluista yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Siksi lopullisia päätöksiä Raaseporin sairaalan tulevaisuudesta ei pidä tehdä juuri nyt.

Vaikeudet löytää erikoislääkäreitä Raaseporiin on ratkaistava. Suuri kysymys onkin, millä tavalla sairaalan vetovoimaisuutta pystytään parantamaan. Kehitettävää varmasti on.

Sairaalan toimintojen alasajo juuri ennen sote-uudistuksen linjausten valmistumista ei kuitenkaan olisi viisasta. Siksi näen tärkeänä, että tässä vaiheessa päivystystä pidetään yllä vaikka kovinkin ponnistuksin ja pitkän aikavälin suuntaviivat laaditaan alueella sote-uudistuksen jälkeen.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

2 kommenttia

  1. Marketta Liesimaa sanoo:

    Tärkeätä pitää sairaala Tammisaaressa. Asukkaat lisääntyvät lähiseuduilla. Liian hätäistä toimintaa ajaa sairaalaa alas.

  2. Tor-Erik Söderholm sanoo:

    Kiitos Anna kun olet paneutunut meidän asiaan. Hyvät perustelut
    Tor-Erik Söderholm, LUSA lautakunta, Raasepori