Blogi

Kaupunginvaltuusto teki eilen hyvän päätöksen toimeentulotukiasiakkaiden tilanteen helpottamiseksi – se hyväksyi äänin 73–2 ponsiesitykseni: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta sille, miten erityisesti paljon palveluita tarvitsevien helsinkiläisten toimeentuloasiakkaiden tuen saamista parannetaan Kelan ja kaupungin yhteistyöllä ja millaisin keinoin olisi mahdollista helpottaa ja nopeuttaa yhteyden saamista aikuissosiaalityöhön sekä täydentävän sosiaalityön päätösten tekemistä ja toimeenpanoa kiireellisissä tilanteissa.” Tein esityksen, […]

Kaupunginhallitus päätti eilen lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen strategiahankkeesta eli Mukana-ohjelmasta. Ohjelma on vastaus valtuustostrategian tavoitteeseen lievittää nuorten syrjäytymiskierrettä ja pitää jokainen nuori mukana. Mukana-ohjelmassa on neljä isoa tavoitetta: 1. Jokaisella lapsella on sosiaalisia suhteita ja tunne kuulumisesta. 2. Jokaisella lapsella ja nuorella on vähintään yksi turvallinen aikuinen. 3. Jokaiselle nuorelle turvataan peruskoulun jälkeinen koulutus. 4. […]

Kaikki ovat samaa mieltä, että vanhuksia pitää hoitaa hyvin. Isot näkemyserot sen sijaan vallitsevat siitä, voidaanko vanhustenhoitoon myös käyttää rahaa. Siksi puheet ja teot näyttävät olevan niin suuressa ristiriidassa. Koko ongelman ydin on, että vanhustenhoidosta ja talouspolitiikasta keskustellaan yleensä eri pöydissä. En usko, että kenellekään poliitikolle vanhustenhoidon ongelmat tulevat yllätyksenä. Kaupunginvaltuutettuna olen osallistunut lukemattomiin keskusteluihin […]

Tarkastusvaliokunnan ajatus, että kielenopetuksen velvoittavuutta lisättäisiin kielikokeen avulla, heijastelee vanhanaikaista suhtautumista oppimiseen. Mietinnössä ikään kuin oletetaan ilman perusteita, että hidas kielen oppiminen johtuisi yrityksen puutteesta ja siihen voisi vaikuttaa velvoittamalla.

Koen hämmentäväksi sen, miten turvapaikanhakijoiden tekemät rikokset selitetään tietämättömyydellä suomalaisesta kulttuurista. Esimerkiksi Mykkäsen kommentit suomalaisesta arvopohjasta näyttäytyvät minulle kulttuurimme pimeiden puolten kieltämisenä.

Näemmekö huumeiden käyttäjät ensisijaisesti sairaina vai rikollisina? Valvottu pistotila olisi askel inhimillisemmän huumepolitiikan suuntaan.

Jos kouluissa on tarpeeksi aikuisia ja jos pystytään kehittämään uusia toimintatapoja tuen järjestämiseen, yhä useampi erityisoppilas voi pärjätä ja kokea onnistumista suuressa ryhmässä. Silloin erityisluokkapaikkojen tarpeen pitäisi vähentyä itsestään.

Kuva suomalaisesta itsemurhasta avautui minulle 2000-luvun puolivälissä, kun nuorena psykologina työskentelin itsemurhan tehneiden omaisten kuntoutuskurssien ohjaajana. Kohtasin läheisensä menettäneitä ihmisiä, jotka kamppailivat ahdistuksen, vihan, syyllisyyden ja surun keskellä. Kuulin kymmeniä tarinoita, joista jokainen oli ainutlaatuinen mutta joissa kaikissa yhden ihmisen elämä oli päätynyt itsemurhaan. Silti juuri samassa työssä omaisten parissa olen saanut kenties vaikuttavimmat kokemukseni […]

(Kirjoitus on julkaistu Helsingin Uutisissa 29.8.2018.) Terhi Koulumies vaati lastentarhanopettajille parempaa palkkaa (HU 25-26.8.). Vaatimus on erittäin perusteltu. Lastentarhanopettajat eivät ole ainoa alipalkattu ryhmä Helsingissä. Päiväkodeissa myös esimerkiksi lastenhoitajat tekevät tärkeää työtä pienellä palkalla, jolla Helsingissä on vaikeaa elää. Sama koskee monia muita pienipalkkaisia ammattiryhmiä kaupungin eri toimialoilla. Helsinkiin tarvitaankin laajempi palkkaohjelma, jossa palkkoja tarkastellaan […]

(Puhe valtuustossa 20.6.2018 keskustelussa vuoden 2017 tilinpäätöksestä.) Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, Pormestari avasi tämän keskustelun muistuttamalla, että peruspalvelut voi turvata vain, jos talous on vakaa. Vakaa talous tarvitaan, mutta se ei yksin ei riitä, vaan peruspalveluiden turvaamiseen tarvitaan myös poliittista tahtoa. Jos emme usko tarpeeksi palveluiden merkitykseen, vakaan talouden retoriikka jää vain retoriikaksi ja johtaa […]