Blogi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.5. vasemmistoliiton aloitteesta kehotuksen selvittää keinoja, joilla voidaan ehkäistä vähävaraisten henkilöiden sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista johtuvia maksuvaikeuksia ja vähentää asiakasmaksujen perintää esimerkiksi alentamalla maksuja tai jättämällä perimättä niitä pienituloisilta ihmisiltä, joilla on riski maksuhäiriömerkinnälle. Vain kaksi päivää myöhemmin Sosiaali- ja terveysministeriö antoi kunnille ohjeen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen huomioimisesta toimeentulotuessa. Ohjeen keskeinen viesti […]

(Kirjoitus on julkaistu Kansan Uutisten Mieli koulussa -blogissa 12.4.2018.) Pisteytyksessä inhimillisestä todellisuudesta tehdään tuote Ihmisten pisteyttäminen terveystietojen mukaan on herättänyt paljon huolta, eikä ihme. Tuskin kukaan pitää ajatuksesta, että salaisesta rekisteristä löytyy numero, joka kuvaa omaa sosiaalista asemaa ja sairaushistoriaa. Mitään yllättävää uutisessa pisteytysjärjestelmästä ei sote-valmistelua seuranneelle ole, vaan ennemminkin se on vääjäämätön seuraus hallituksen […]

(Puheenvuoro kaupunginvaltuustossa 4.4.2018 sote- ja maakuntauudistusta käsittelevässä keskustelussa.) Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, Hallituksen sote-malli ei korjaa sitä, mikä on rikki, mutta rikkoo sen, mikä toimii hyvin. Jokseenkin kaikki tunnustavat, mikä nykyisissä sote-palveluissa on rikki: integraation puute. Esimerkiksi yhden perheen sote-palvelut voivat näyttää tältä: Vanhempi hakee apua mielenterveys- ja päihdeongelmiin, mutta psykiatrialla kehotetaan hoitamaan ensin päihdeongelma […]

(Puhe Ei leikkirahaa -mielenosoituksessa Narinkkatorilla 24.3.2018.) Päiväkodeissa tehdään äärimmäisen tärkeää ja vaativaa työtä. Tiedämme, että varhaiskasvatus vaikuttaa suuresti sekä sosiaaliseen kasvuun että koko koulupolkuun. Tämä on mahdollista, koska päiväkodeissa työskentelee kovan luokan ammattilaisia. On ristiriitaista, että meillä on yhä enemmän tietoa ja ymmärrystä varhaiskasvatuksen merkityksestä, yhä enemmän puhutaan varhaisesta tuesta ja varhaisesta puuttumisesta, mutta tämä […]

Tänään kaupunginvaltuustossa käsiteltiin aloitettani pikatilausmatkojen lisäämiseksi vammaisten kuljetuspalveluissa. Aloitteen valmistelin keväällä 2017 yhdessä Tuomas Tuuren (vihr) kanssa. Helsingissä asuu paljon ihmisiä, jotka haluavat opiskella, käydä töissä, harrastaa, tavata ystäviä, käydä konserteissa tai urheilukilpailuissa, toimia järjestöissä ja vaikkapa vaikuttaa politiikassa. Osa ei pysty käyttämään julkista liikennettä tai ajamaan autoa esimerkiksi liikunta- tai näkövamman vuoksi. Silloin tarvitaan […]

(Puheenvuoro kaupunginvaltuustossa 13.12.2017 keskustelussa valinnanvapauslakiehdotuksesta.) Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, Olemme antamassa lausuntoa lakiehdotuksesta, jonka nimi on valinnanvapauslaki. Nimi on harhaanjohtava, koska tällä lailla ei ole mitään tekemistä vapauden kanssa, paitsi jos vapaudella tarkoitetaan yritysten vapautta tuottaa terveyspalveluita veronmaksajien laskuun. Ihmisten vapautta vaikuttaa omiin sosiaali- ja terveyspalveluihinsa on ilman muuta tärkeää vahvistaa. Siihen on monia keinoja. […]

Mitä vanhemmaksi elän, sitä rosoisemmaksi kuvani itsenäisestä Suomesta muuttuu. Lapsena tiesin, että Suomi on maailman paras maa. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet kulkueineen, mahtipontisine puheineen ja lippulauluineen vetosivat tunteisiin ja herättelivät ensimmäisiä mielikuvia isänmaallisuudesta. Hiljalleen aloin ymmärtää, että minun Suomeni ei ole sama kuin kaikkien muiden täällä asuvien Suomi. Maamme pitää sisällään yli viisi miljoonaa tarinaa, yli viisi […]

(Vasemmistoliiton ryhmäpuhe kaupunginvaltuustossa 15.11.2017 budjetin käsittelyn yhteydessä.) Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, Meidän päättäjien tärkein tehtävä on lisätä kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta ja luoda jokaiselle tasa-arvoiset edellytykset hyvään elämään. Pohjana tälle on koulutus, jossa kaikkia lapsia autetaan pääsemään samalle viivalle taustastaan tai lahjakkuudestaan riippumatta. Yhtä lailla tärkeä on vahva turvaverkko, josta jokainen voi saada avun, kun omat voimat […]

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 7.11.2017 omaishoidon hoitopalkkioiden kriteereistä. Se, että kriteerit saatiin poliittisesti päätettäviksi, on pitkän poliittisen kamppailun tulos. Alun perin omaishoidon palkkioita heikennettiin virkamiespäätöksenä viime vuoden lopulla, minkä jälkeen olemme vasemmistoliiton valtuustoryhmässä tehneet paljon töitä saadaksemme asian uudelleen käsittelyyn. Tämän viikon lautakuntakokoukseen valmisteltu esitys oli selvästi parempi kuin se, jonka virkamiehet tekivät loppuvuonna. Virkamiesesitys […]

Pormestari Vapaavuoren ehdotus veronalennuksesta viestii siitä, että Helsingin taloudellinen tilanne on hyvä. Nyt onkin erinomainen tilaisuus käyttää rahaa sosiaali- ja terveyspalveluiden vahvistamiseen. Tällä hetkellä perheneuvolan hoitoon on pahimmillaan yli puolen vuoden jonot, eikä kouluterveydenhuollossa ehditä kiireen vuoksi tehdä kaikkia terveystarkastuksia. Melko pienelläkin rahalla voitaisiin saada nämä palvelut hyvin toimiviksi. Jos vanhemmat saavat helposti tukea jo […]