Blogi

Maailman toimivin kaupunki tarvitsee maailman toimivimman joukkoliikenteen. Emme halua Helsinkiin tupaten täysiä ja myöhästeleviä busseja emmekä lisää yksityisautoja ja ruuhkia. Niin ilmastonmuutoksen kuin ihmisten toimivan arjenkin kannalta on tärkeää nostaa Helsinkiä entistä enemmän raiteille ja parantaa joukkoliikennettä.

Ei hätää, vaikka eduskunnan kyselytunti peruttiin – kaupunginvaltuusto kävi tänään kyselytunnillaan napakan keskustelun, mitä sotelle pitää tehdä nyt. Omassa puheenvuorossani linjasin, että sote-uudistuksen kärkitavoitteiksi pitää nostaa * tasa-arvoinen palveluiden saatavuus. Tämä tarkoittaa hoitoon pääsyn nopeuttamista ja asiakasmaksujen laskua. Helsinki on jo ollut edelläkävijä ja poistanut terveyskeskusmaksut, ja tätä ilosanomaa pitää meidän viedä myös valtakunnallisen mallin […]

Tänään saatiin päätökseen lautakuntakierros valtuustoaloitteestani itsemurhien ehkäisyohjelman käynnistämiseksi Helsingissä. Viimeiseksi lausuntonsa antoi kasvatus- ja koulutuslautakunta, joka piti erittäin tärkeänä panostamista itsemurhien ehkäisytyöhön. Aloitteessani vaadin, että Helsinki hyödyntää laajasti työntekijöiden, asiantuntijoiden ja järjestöjen osaamista ja laatii toimenpidesuunnitelman itsemurhien ehkäisemiseksi. Toimenpiteitä voisivat olla esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden vahvistaminen, itsemurhayrityksen jälkeisen hoitoon pääsyn sujuvoittaminen sekä tiedotuskampanjat itsemurhien ehkäisystä. […]

Kuvitelkaa, että teille sanottaisiin: ”Voisitko yrittää tehostaa oman lapsesi kasvattamista? Sinun työpanostasi tarvittaisiin enemmän muualla. Voisitko siis kasvattaa tehokkaammin, jotta sinun ei tarvitse viettää niin paljon aikaa lapsesi kanssa? "

Kaupunginvaltuusto käsitteli eilen Nelli Ruotsalaisen (fp) valtuustoaloitetta harrastus- ja liikuntapaikkojen sukupuolineutraaleista intiimitiloista. Aloitteen pohjalta tehdään kartoitus, minkälaisilla muutostöillä ja kustannuksilla kaupungin liikuntapaikat voidaan muuttaa kaikki sukupuolet huomioiviksi. Erinomainen päätös! Kysymys on ennen kaikkea yhdenvertaisesta oikeudesta harrastaa liikuntaa. Sukupuolineutraalit pukeutumis- ja peseytymistilat ovat erityisen tärkeitä ihmisille, jotka eivät sukupuolitu yksiselitteisesti naisiksi tai miehiksi, kuten muunsukupuolisille ja […]

Perustuslakivaliokunta antoi eilen lausuntonsa sote-uudistuksesta. Tiivistetysti perustuslakivaliokunta vaatii, että lain pitää paremmin turvata kansalaisten oikeus saada sosiaali- ja terveyspalveluita. Kun korjauskierroksen jälkeenkään laki ei täytä perustuslain vaatimuksia tältä osin, vahvistaa se aiempia havaintoja, että lain valmistelussa hallituksen tarkoitus ei ole ollut tarjota kansalaisille hyvää hoitoa ja palveluita. Perustuslakivaliokunta vaatii maakunnilta sellaista valmiutta omaan palveluntuotantoon, että […]

Perustuslakiasiantuntijat Martin Scheinin ja Juha Lavapuro ovat saaneet hallituspuolueiden edustajilta kohtuutonta kritiikkiä. Erityisesti ministeri Jussi Niinistö on hyökännyt Scheininiä vastaan sen jälkeen, kun tiedustelulait vedettiin pois eduskunnan listalta. Asiantuntijoiden tehtävä on kertoa näkemyksensä. Poliitikkojen tehtävä on tehdä päätöksiä. Johtavat perustuslakiasiantuntijat ottivat ainoastaan julkisesti kantaa tiedustelulakeihin. Päätös ottaa kritiikki huomioon ja vetää tiedustelulait pois eduskunnan käsittelystä […]

IS:n vaalikoneessa 11% kysymyksistä koskee autoilua, ja kokoomus mainostaa isosti autojen puolesta. Onko meille tulossa autoiluvaalit? Henkilöautot tuottavat kymmenesosan Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Kyse siis todella on isosta asiasta ilmastonsuojelun kannalta. Keskustelu kysymyksestä ”autojen puolesta vai autoja vastaan?” on kuitenkin paitsi turhaa myös johtaa umpikujaan. Suuressa osassa Suomea auto on ainoa tapa päästä kodistaan kauppaan, pankkiin, terveyskeskukseen […]

Kaupunginvaltuusto teki eilen hyvän päätöksen toimeentulotukiasiakkaiden tilanteen helpottamiseksi – se hyväksyi äänin 73–2 ponsiesitykseni: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta sille, miten erityisesti paljon palveluita tarvitsevien helsinkiläisten toimeentuloasiakkaiden tuen saamista parannetaan Kelan ja kaupungin yhteistyöllä ja millaisin keinoin olisi mahdollista helpottaa ja nopeuttaa yhteyden saamista aikuissosiaalityöhön sekä täydentävän sosiaalityön päätösten tekemistä ja toimeenpanoa kiireellisissä tilanteissa.” Tein esityksen, […]

Kaupunginhallitus päätti eilen lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen strategiahankkeesta eli Mukana-ohjelmasta. Ohjelma on vastaus valtuustostrategian tavoitteeseen lievittää nuorten syrjäytymiskierrettä ja pitää jokainen nuori mukana. Mukana-ohjelmassa on neljä isoa tavoitetta: 1. Jokaisella lapsella on sosiaalisia suhteita ja tunne kuulumisesta. 2. Jokaisella lapsella ja nuorella on vähintään yksi turvallinen aikuinen. 3. Jokaiselle nuorelle turvataan peruskoulun jälkeinen koulutus. 4. […]