På svenska

Jag är skolpsykolog, medlem i stadsfullmäktige i Helsingfors. Mina politiska mål är följande:

Rättvis skola ger goda färdigheter för livet

Skolan skall vara en trygg plats som ger goda färdigheter för livet. Dethär får inte var fast i barnets bakgrund, modersmål, hälsa eller kön och inte heller vid hur lätt eller svårt barnet har att lära sig.

Stöd för den psykiska hälsan

Det måste vara möjligt att få hjälp med mentala problem lätt, på ett tillräckligt sätt och vid rätt tidpunkt. De rehabiliterande i mentalhälslovården måste få en starkare ställning i samhället.

Kursändring i social- och hälsovårdsreformen

Målsättningen för social- och hälsovårdsreformen måste vara god och jämlik service. Utan att gå från lucka till lucka skall det vara möjligt att få tillräckliga tjänster. Social- och hälsovårdsproducenterna borde inte flyttas bort från den offentliga sektorn.

Likabehandling för regnbågspersoner

Oberoende av sexuell läggning, kön eller familjeform skall alla behandlas jämlikt i stadens tjänster.

Ansvar över naturen och närmiljön

Konsekvenserna av utsläppen i naturen och i klimatet måste beaktas.