Olen helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen ja koulupsykologi. Tervetuloa tutustumaan ajatuksiini ja poliittiseen toimintaani! Voit ottaa minuun yhteyttä anna@annavuorjoki.fi.

Kaupunginvaltuustolle esitellään tänään raportti lasten psykiatristen palveluiden toteutumisesta 2015. Lastenpsykiatrisen hoidon tarve on kasvanut valtavasti: viime vuonna lähetteitä tehtiin 20 % enemmän kuin edellisenä, ja tämän vuoden alussa hoidon tarve on edelleen lisääntynyt. Viesti kaupungille on selvä: jotain pitää tehdä toisin, jotta lapset eivät yhä useammin sairastuisi psyykkisesti. Raportissa todetaan: ”Jotta erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu saadaan […]

Jätin tänään yhdessä Mari Holopaisen (vihr) kanssa valtuustoaloitteen varhaiskasvatuksen psykologitoiminnan käynnistämiseksi. Tällä hetkellä neuvolapsykologien työhön kuuluu yhteistyö päiväkotien kanssa, mutta se tapahtuu lähinnä osana yksittäisten lasten tutkimus- ja hoitoprosesseja. Varhaiskasvatuksen psykologi sen sijaan olisi läsnä päiväkodin arjessa, konsultoisi varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja johtoa sekä osallistuisi suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Varhaiskasvatuksen psykologityön keskiössä olisi hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien […]

Lokakuussa kolme Helsingin neljästä psykiatrisesta päiväsairaalaosastosta lakkaa olemasta, ja niiden tilalla käynnistetään niin sanottua intensiivistä avohoitoa. Asiasta päätettiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.8. kahden äänestyksen jälkeen. Itse esitin, että valmistelua olisi vielä jatkettu ja varmistettu, että päiväsairaalapaikkoja riittää jatkossakin kaikille tarvitseville. Päiväsairaala tarkoittaa hoitoa, jossa osastolla vietetään muutamia tunteja päivittäin keskimäärin kahden kuukauden ajan. Osastolla keskustellaan […]

Sateenkaarinuorilla pitää olla oikeus turvalliseen koulunkäyntiin. Esimerkiksi jokaisen nuoren on saatava ilmaista sukupuoltaan koulussa itselleen luontevalla tavalla kohtaamatta syrjintää tai kiusaamista, eikä nuoren pidä joutua piilottelemaan seurustelusuhdetta samaa sukupuolta olevan kanssa ihmettelyn pelossa.   Tämä edellyttää, että kouluissa tunnistetaan ja tunnustetaan seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus ja otetaan se huomioon niin opetuksen sisällöissä kuin arjen käytännöissäkin. […]

On monia keinoja, joilla me voisimme vahvistaa demokratiaa ja kuntalaisten osallisuutta. Voisimme laajentaa luottamushenkilöiden aloiteoikeutta lautakuntiin, avata ryhmien välisten neuvottelujen sisältöä julkiseksi ja kehittää virkamiesvalmistelua sellaiseen suuntaan, että siinä selvemmin avattaisiin arvovalintoja päätöksentekijöille.

Vanhemmat kirjoitukset