Olen helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu, vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja, HUS:n hallituksen jäsen ja koulupsykologi. Tervetuloa tutustumaan ajatuksiini ja poliittiseen toimintaani! Voit ottaa minuun yhteyttä anna(at)annavuorjoki.fi.

Kaupunginvaltuusto teki eilen hyvän päätöksen toimeentulotukiasiakkaiden tilanteen helpottamiseksi – se hyväksyi äänin 73–2 ponsiesitykseni: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta sille, miten erityisesti paljon palveluita tarvitsevien helsinkiläisten toimeentuloasiakkaiden tuen saamista parannetaan Kelan ja kaupungin yhteistyöllä ja millaisin keinoin olisi mahdollista helpottaa ja nopeuttaa yhteyden saamista aikuissosiaalityöhön sekä täydentävän sosiaalityön päätösten tekemistä ja toimeenpanoa kiireellisissä tilanteissa.” Tein esityksen, […]

Kaupunginhallitus päätti eilen lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen strategiahankkeesta eli Mukana-ohjelmasta. Ohjelma on vastaus valtuustostrategian tavoitteeseen lievittää nuorten syrjäytymiskierrettä ja pitää jokainen nuori mukana. Mukana-ohjelmassa on neljä isoa tavoitetta: 1. Jokaisella lapsella on sosiaalisia suhteita ja tunne kuulumisesta. 2. Jokaisella lapsella ja nuorella on vähintään yksi turvallinen aikuinen. 3. Jokaiselle nuorelle turvataan peruskoulun jälkeinen koulutus. 4. […]

Kaikki ovat samaa mieltä, että vanhuksia pitää hoitaa hyvin. Isot näkemyserot sen sijaan vallitsevat siitä, voidaanko vanhustenhoitoon myös käyttää rahaa. Siksi puheet ja teot näyttävät olevan niin suuressa ristiriidassa. Koko ongelman ydin on, että vanhustenhoidosta ja talouspolitiikasta keskustellaan yleensä eri pöydissä. En usko, että kenellekään poliitikolle vanhustenhoidon ongelmat tulevat yllätyksenä. Kaupunginvaltuutettuna olen osallistunut lukemattomiin keskusteluihin […]

Tarkastusvaliokunnan ajatus, että kielenopetuksen velvoittavuutta lisättäisiin kielikokeen avulla, heijastelee vanhanaikaista suhtautumista oppimiseen. Mietinnössä ikään kuin oletetaan ilman perusteita, että hidas kielen oppiminen johtuisi yrityksen puutteesta ja siihen voisi vaikuttaa velvoittamalla.

Koen hämmentäväksi sen, miten turvapaikanhakijoiden tekemät rikokset selitetään tietämättömyydellä suomalaisesta kulttuurista. Esimerkiksi Mykkäsen kommentit suomalaisesta arvopohjasta näyttäytyvät minulle kulttuurimme pimeiden puolten kieltämisenä.

Vanhemmat kirjoitukset