Olen helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen ja koulupsykologi. Tervetuloa tutustumaan ajatuksiini ja poliittiseen toimintaani! Voit ottaa minuun yhteyttä anna@annavuorjoki.fi.

Kaikkea, mitä haluan poliittisesti ajaa, yhdistää inhimillisyys – ajatus siitä, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen, tunteva ja yhtä arvokas. Haluan vaikuttaa siihen, että koulusta erilaiset lapset saavat reilut eväät elämän. Haluavan vaikuttaa siihen, että mielenterveyspalveluissa on mahdollisuus inhimilliseen kohtaamiseen ja ihmisenä kasvamisen tukemiseen.

Monet huolestuneet omaishoitajat ovat ottaneet yhteyttä minuun ja muihin kaupunginvaltuutettuihin: omaishoitajille on ilmoitettu, että heidän saamansa omaishoidon palkkio arvioidaan uudestaan. Osalla omaishoitajista palkkio kasvaa, osalla pienenee tai lakkaa kokonaan. Hoitopalkkiota maksetaan omaiselle, joka hoitaa kotona esimerkiksi vammaista lastaan tai muistisairasta puolisoaan. Suhteessa työmäärään – usein ympärivuorokautiseen valvontaan ja hoitoon – palkkio on pieni, omaisen avun […]

Jätin tänään kaupunginvaltuustossa seuraavan aloitteen: ”Talousarvioaloite koulunkäyntiavustajien palkkaamiseksi Osa lapsista tarvitsee arjessaan ja oppimisessaan huomattavasti tavallista enemmän aikuisen tukea. Syynä voivat olla esimerkiksi oppimisen, keskittymisen tai tunteiden säätelyn vaikeudet. Koulunkäyntiavustajien tehtävänä on tukea ja auttaa tällaisten lasten koulupäivän sujumista. Joskus koululainen saattaa tarvita vierelleen aikuista koko koulupäivän ajan. Esimerkiksi jos lapsella on aisti- tai liikuntavamma, […]

(Kirjoitus on julkaistu Kansan Uutisten Mieli koulussa -blogissa 6.2.2017.) Hyksin ylilääkäri Klaus Ranta otti muutama päivä sitten kantaa, että kouluilla pitäisi tarjota enemmän terapiaa esimerkiksi lievästä masennuksesta kärsiville nuorille. Esimerkiksi Espoossa on koulutettu oppilashuollon työntekijöitä antamaan yläkoululaisille lyhytkestoista interpersoonallista terapiaa. Olen täysin samaa mieltä siitä, että nuorten on tärkeää saada lieviin mielenterveyden ongelmiin terapeuttista tukea […]

(Kirjoitus on julkaistu Kansan Uutisten Mieli koulussa -blogissa.) Joulun alla julkaistut hallituksen sote-linjaukset sisälsivät yhden hyvän uutisen. Koulupsykologien työ on jäämässä kuntiin opetustoimien vastuulle, kun aiemmin hallitus suunnitteli sen siirtyvän osaksi maakuntien sote-organisaatioita. Koulupsykologien hallinnollinen sijoittuminen ei ehkä kuulosta mielenkiintoiselta, mutta asiasta käyty julkinen keskustelu on avannut paljon suuremman kysymyksen: onko koulupsykologin työn ydintä yksittäisten […]

Vanhemmat kirjoitukset