Olen helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen ja koulupsykologi. Tervetuloa tutustumaan ajatuksiini ja poliittiseen toimintaani! Voit ottaa minuun yhteyttä anna@annavuorjoki.fi.

Lokakuussa kolme Helsingin neljästä psykiatrisesta päiväsairaalaosastosta lakkaa olemasta, ja niiden tilalla käynnistetään niin sanottua intensiivistä avohoitoa. Asiasta päätettiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.8. kahden äänestyksen jälkeen. Itse esitin, että valmistelua olisi vielä jatkettu ja varmistettu, että päiväsairaalapaikkoja riittää jatkossakin kaikille tarvitseville. Päiväsairaala tarkoittaa hoitoa, jossa osastolla vietetään muutamia tunteja päivittäin keskimäärin kahden kuukauden ajan. Osastolla keskustellaan […]

Sateenkaarinuorilla pitää olla oikeus turvalliseen koulunkäyntiin. Esimerkiksi jokaisen nuoren on saatava ilmaista sukupuoltaan koulussa itselleen luontevalla tavalla kohtaamatta syrjintää tai kiusaamista, eikä nuoren pidä joutua piilottelemaan seurustelusuhdetta samaa sukupuolta olevan kanssa ihmettelyn pelossa.   Tämä edellyttää, että kouluissa tunnistetaan ja tunnustetaan seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus ja otetaan se huomioon niin opetuksen sisällöissä kuin arjen käytännöissäkin. […]

On monia keinoja, joilla me voisimme vahvistaa demokratiaa ja kuntalaisten osallisuutta. Voisimme laajentaa luottamushenkilöiden aloiteoikeutta lautakuntiin, avata ryhmien välisten neuvottelujen sisältöä julkiseksi ja kehittää virkamiesvalmistelua sellaiseen suuntaan, että siinä selvemmin avattaisiin arvovalintoja päätöksentekijöille.

Hannu Haikonen kritisoi blogissaan mielipidekirjoitustani siitä, ettei valinnanvapaus sovi kouluterveydenhuoltoon. Hän kuvaa ansiokkaasti nykyisen oppilashuoltotyön ongelmakohtia, mutta johtopäätöksistä olen monessa kohtaa eri mieltä. Toisin kuin Haikonen tulkitsee, en ole väittänyt oppilashuollon toimivan aina kuin ”hammaspyörillä naksutteleva kone”. Haikosen kuvaama ”juokseminen, törmäily, tulipalojen sammuttaminen ja vaillinaisuus” on minulle varsin tuttua oppilashuollon ja koko kouluyhteisön todellisuutta. Haikosen […]

(Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien Mielipide-osastolla 2.6.2016.) Valinnanvapausmallin piiriin ehdotetaan myös kouluterveydenhuoltoa. Ilmeisesti vanhemmat voisivat viedä lapsensa muulle kuin oman koulun terveydenhoitajalle. Kouluterveydenhoitajan työ ei ole vain yksittäisten lasten tapaamista vaan tiivistä yhteistyötä koulupsykologin ja -kuraattorin, rehtorin ja opettajien kanssa. Usein koulunkäynnin pulmissa auttaminen vaatii pitkäjänteistä monen eri ammattilaisen yhteistyötä, joka koulun sisällä on helppo […]

Vanhemmat kirjoitukset